Celem Fundacji Filmowej „Widnokrąg” jest realizacja pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających o historii naszego kraju. W ostatnim czasie mamy do czynienia z procesem relatywizowania wydarzeń historycznych. Następuje swoiste pomieszanie pojęć.
Słyszymy o „polskich obozach śmierci”, wyolbrzymia się na niespotykaną skalę „polski antysemityzm”. Próbuje się z ofiary II Wojny Światowej - jaką była Polska - uczynić agresora często ofiary zrównując z katami.
     Niestety taką narrację przyjmują również często nasi rodzimi twórcy, którzy za otrzymane z budżetu państwa olbrzymie kwoty realizują obrazy powielające tego typu stereotypy.
Uważamy, że należy tego typu tendencjom przeciwdziałać.

MUSI POWSTAĆ INSTYTUCJA, KTÓRA - NIEZALEŻNIE OD DORAŹNEJ KONIUNKTURY POLITYCZNEJ - DYSPONOWAĆ BĘDZIE BUDŻETEM DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA FILMÓW PREZENTUJĄCYCH ŚWIATU NASZE FAKTYCZNE DOKONANIA.

„WIDNOKRĄG” FUNDACJA FILMOWA MA SZANSĘ DZIĘKI PAŃSTWU STAĆ SIĘ TEGO RODZAJU PODMIOTEM.

     Film w dobie kultury obrazkowej ma olbrzymią rolę do spełnienia. Jednak aby trafił do wyobraźni masowego odbiorcy musi być zrobiony na możliwie najwyższym poziomie. Powstawanie kiepskich obrazów daje tylko kolejne argumenty przeciwnikom kina historycznego. Jeżeli chcecie Państwo pomóc w realizacji w pełni profesjonalnych produkcji odkłamujących naszą rodzimą historię wesprzyjcie twórców „Wyklętego” skupionych w „Widnokrąg” Fundacji Filmowej.

      Nasze główne cele statutowe:


Sponsorzy: